Stichting de Sterremolen

Gaat Molen de Ster in Lombok u aan het hart, word dan donateur! Alle steun is welkom en wordt besteed om de cultuur historische waarde van de molen actief uit te dragen. Zo ontvangen we schoolklassen die leren over windenergie en draait de molen – met een beetje wind – op zaterdag om boomstammen te verzagen. Molen de Ster is al honderden jaren een levendige plek in de stad, vol nijverheid en productie.

Met uw donaties laten de molenaars de molen draaien op zaterdag en leiden onze vrijwilligers belangstellenden rond. Ook steeds meer schoolklassen vinden hun weg naar de molen en leren over mechanica en windenergie. Met uw steun onderhouden we de molen, investeren we in verbeteringen en zorgen we voor educatief materiaal om te inspireren met het verhaal van de molen.

Hoe wordt u donateur?

Eenmalige gift

• U kunt een eenmalige gift doen door een bedrag over te maken op IBAN NL07 INGB 0000 024241 te name van Stichting de Sterremolen onder vermelding van ‘gift’.

• U kunt ook via de QR code hieronder gebruiken om rechtstreeks een bedrag overmaken.

QR code donaties

Periodieke gift

Wilt u Molen de Ster periodiek ondersteunen? Dit kan eenvoudig door het invullen van dit formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar sterremolen@molendester.nu.

Als u een gift heeft gedaan, willen we u graag laten weten waar we de gift voor hebben gebruikt. Ook ontvangt u bij een gift boven de € 15 een prachtig setje kaarten van de molen. U kunt uw gegevens geheel vrijblijvend achterlaten via dit formulier.

molenkaartje

Fiscale voordelen

Stichting Sterremolen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI-status). Hierdoor komen schenken aan de stichting volledig ten goede aan de molen en heeft u een aantal fiscale voordelen.

• Een eenmalige gift kan op basis van de culturele ANBI-status aftrekbaar zijn voor 125%.

• Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de gever waarbij er geen drempel of maximumbedrag geldt. De voorwaarde waaraan een periodieke gift dient te voldoen is dat u vijf jaar achtereen of langer, minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft, en u deze regeling vooraf schriftelijk overeenkomt.

Molen de Ster