Stichting de Sterremolen

Stichting de Sterremolen is op 27 augustus 1988 opgericht om de herbouw van de Houtzaagmolen de Ster aan het Utrechtse Molenpark te realiseren. Sinds de voltooiing van de herbouw in 1998 stelt Stichting de Sterremolen zich ten doel de cultuur historische waarde van de houtzaagmolen te behouden en te bevorderen door middel van zaagdemonstraties en rondleidingen.

Het huidige beleid van de stichting bestaat er uit alle betrokkenen binnen de molengemeenschap samen te brengen en het actieve gebruik van de houtzaagmolen wekelijks op de zaterdagmiddag te bevorderen, alsmede rondleidingen voor bezoekers. Tevens probeert de stichting waar nodig of gewenst te assisteren dan wel te adviseren omtrent de commerciële exploitatie van de molen alsmede bij het onderhoud. De stichting verzorgt sinds 2015 een cultureel programma.
De stichting verstuurt één of twee maal jaarlijks een nieuwsbrief om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Het bestuur van de stichting de Sterremolen bestaat uit:

De stichting houdt adres op Utrechtseweg 413, 3731 GC De Bilt en is te bereiken per e-mail op sterremolen@molendester.nu.

De bestuurders zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of tijd besteed aan de stichting. De stichting heeft geen personen in dienst.

Stichting de Sterremolen zet zich in voor het behoud van het historische molenerf en houtzaagmolen De Ster. Steun je deze doelstelling, word dan donateur. Hier kunt u daar meer over lezen. Bijdragen kunnen overgemaakt worden op rekening IBAN NL07 INGB 0000 024241. Stichting de Sterremolen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41183140, heeft de ANBI status en RSIN nummer 804178008. Om de coronatijd door te komen hebben we € 2.500 gekregen van de Rabobank

Molen de Ster